Bacaan Progresif Programme
Bahasa Malaysia Programme
English Programme
Progressive Reading Programme
Mandarin Programme
Maths Programme
Social Skills Programme
Science Programme
Computer Programme
Co-Curricular Activities
Playground
Swimming Pool
Field Trips
Holiday Camps
Annual Sports
Annual Concert
 
The Chrisdale Bahasa Malaysia Programme

Program Bahasa Malaysia Chrisdale bermatlamat untuk memberi pendedahan awal tentang mata pelajaran Bahasa Malaysia kepada kanak-kanak di peringkat prasekolah.

Bimbingan kami meliputi pengenalan kepada aspek Bahasa Malaysia berdasarkan peringkat umur dan tahap pemikiran kanak-kanak.

Program kami membolehkan murid-murid prasekolah menguasai sistem bahasa dengan cara mudah dan berkesan.

Buku teks dan buku latihan kami membimbing kanak-kanak untuk bertutur, mengeja dan menulis dalam Bahasa Malaysia mengikut kaedah yang sistematik.

Program Bahasa Malaysia Chrisdale mempunyai kesinambungan dengan mata pelajaran Bahasa Malaysia di peringkat sekolah rendah.

Kami ingin memastikan murid-murid Chrisdale mempunyai persediaan yang lengkap sebelum melangkah ke alam persekolahan yang sebenar.

Buku-buku Program Bahasa Malaysia Chrisdale meliputi pembelajaran:-

Suku kata * Ejaan * Menulis * Perbendaharaan kata * Tatabahasa * Pemahaman Peribahasa dan lain-lain lagi

 
© Copyright 2010 Chrisdale. Professional Website Design & System Development | Yibon Creative Inc Sdn. Bhd.